Talijanski i španjolski jezik

Tečajevi stranih jezika i usluge prevođenja

VRTIĆANCI

- grupe namijenjene djeci u dobi od 4 do 7 godina

Često se pitamo koja je prava dob za učenje stranog jezika. Stručnjaci će se složiti kako je to upravo predškolska dob jer je djetetov mozak tada poput spužve - upija brzo i lagano, a kako je riječ o zabavnom sadržaju, dijete pritom i uživa. Djeca u Libeluli uče u malim skupinama spontano i uz igru, u toj su dobi otvoreni i znatiželjni pa nam je važno njegovati te osobine.

U pažljivo osmišljenim satovima, djeci pružamo mnoštvo vizualnih poticaja koristeći memorijske kartice didaktičke igre, pjesme i brojalice, priče, crtiće itd. Želimo da djeca učeći strane jezike kod nas, stvaranju pozitivne stavove prema drugim kulturama i narodima te prema učenju općenito. 

Vrtićanci su raspoređeni u male skupine 2 x tjedno i druže se 45 minuta.

OSNOVNOŠKOLCI

- grupe  namijenjene djeci u dobi od 7 do 14 godina 

U malim skupinama - do osam polaznika, osluškujemo potrebe i interese djece. Njegujući komunikacijski pristup, gradimo dobre temelje za buduće samopouzdane, višejezične korisnike.

Osnovni tečajevi organizirani su 2 x tjedno po 45' i moguće je prilagoditi raspored satova smjenskom rasporedu u školi.

Osnovnoškolcima također nudimo individualne satove prilagođene njihovim željama i potrebama te instrukcije kao pomoć u učenju.

TEEN GRUPE

- namijenjene mladima od 14 do 18 godina

Programi za teen grupe prilagođeni su interesima polaznika. U malim skupinama, pomno odabranim materijalima podučavamo srednjoškolce i prilagođavamo se njihovim potrebama i razini znanja. Svi su tečajevi usklađeni s razinama znanja prema Zajedničkom referentnom okviru za jezike od početnog do naprednog stupnja (A1 - C2).
Za srednjoškolce organiziramo pripreme za polaganje međunarodno priznatih ispita (Cils i D.E.L.E.) te im pomažemo u pripremama za maturu.

Osnovni tečajevi organizirani su 2 x tjedno po 45 ili 1 x 90 minuta, ovisno o interesima skupine.
Srednjoškolcima također nudimo individualne satove prilagođene njihovim željama i potrebama te instrukcije kao pomoć u učenju.

STUDENTI I ODRASLI

Jedan od ključnih preduvjeta za mobilnost današnjih studenata je znanje stranog jezika. U Libeluli se nastojimo prilagoditi zahtjevima i potrebama naših polaznika te učiniti učenje stranih jezika ugodnim i zanimljivim procesom usvajanja jezičnih vještina i znanja. Služimo se komunikacijskim pristupom, suvremenim nastavnim materijalima i pomagalima te nastojimo motivirati polaznike da razviju interes i ljubav prema stranom jeziku i kulturi zemlje čiji jezik uče jer znanje stranih jezika daje osjećaj slobode i jača osjećaj samopouzdanja.
Svi su tečajevi usklađeni s razinama znanja prema Zajedničkom referentnim okviru za jezike od početnog do naprednog stupnja (A1 - C2).

Osnovni tečajevi organizirani su 2 x tjedno po 45 ili 1 x 90 minuta, ovisno o interesima skupine.

POSLOVNI TEČAJEVI

Programi poslovnog jezika namijenjeni su odraslim polaznicima, odvijaju se u tvrtkama, prije ili poslije radnog vremena. Nastava je organizirana u malim skupinama s naglaskom na poslovnoj komunikaciji u tzv. customized tečajevima tj. programima osmišljenima prema specifičnim potrebama i zahtjevima polaznika.

Pošaljite pitanja u vezi tečajeva

LIBELULA d.o.o.

T: +385 1 5515 680

M +385 98 477 042

Email: info@libelula.hr

Kneza Višeslava 12, HR-10 000 Zagreb

Izjavu o zaštiti osobnih podataka možete pročitati ovdje.