usluge prevođenja za talijanski i španjolski jezik

PRIJEVODI

usluge prevođenja za talijanski i španjolski jezik

Libelula d.o.o. za poduku i usluge prevođenja, specijalizirani je prevoditeljski ured za talijanski i španjolski jezik. Prevodimo s ovjerom i bez ovjere sudskog tumača te nudimo uslugu usmenog prevođenja. 

Ovjereni (službeni) pisani prijevod je prijevod ovjeren pečatom, potpisom i izjavom sudskog tumača.
Sudski tumač je osoba imenovana od Županijskog suda za jedan ili više jezika kako bi svojim pečatom i izjavom imala ovlaštenje potvrditi istovjetnost pisanog prijevoda s izvornikom dokumenta općeg ili stručnog karaktera.

Ovjera sudskog tumača potrebna je kod prijevoda isprava koje će se koristiti u službene svrhe kao što su rodni listovi, vjenčani listovi, smrtni listovi, presude, sudska rješenja, svjedodžbe, diplome, prijepisi ocjena, potvrde o nekažnjavanju, potvrde o prebivalištu, potvrde o dohotku, zdravstvenom osiguranju ili mirovini, punomoći, osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole, izvadci iz sudskog registra, cjelokupna natječajna dokumentacija, potvrde tehničke ispravnosti uređaja, računi za kupljena vozila u inozemstvu itd.

Neovjereni prijevod dokumenata je prijevod koji ne sadrži ovjeru sudskog tumača.

Neovjereni prijevodi najčešće se izrađuju i naručuju za tekstove i isprave kao što su: upute za uporabu, internetske stranice, životopisi (CV), prospekti, brošure, katalozi, dopisi, jelovnici, turistički vodiči, leci i dr.

CIJENE PRIJEVODA

Cijena se formira nakon procjene količine teksta, ovisi o jeziku s kojeg i na koji se prevodi te eventualno o hitnosti isporuke prijevoda. Najmanja obračunska jedinica jest kartica pisanog teksta (1500 znakova bez razmaka), a kod usmenog prevođenja najmanja je obračunska jedinica 1 sat.

Možete zatražiti besplatnu procjenu i ponudu za prijevod – pošaljite tekst u privitku e-maila a mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Kao mali i usko specijalizirani ured prilagođavamo se zahtjevima naših klijenata, poštujemo dogovorene rokove i njegujemo partnerski odnos s našim klijentima.

Kontaktirajte nas na info@libelula.hr
ili nazovite na +385 (0) 1  5515 680
Ponudu možete zatražiti i putem donjeg formularagdje možete i poslati svoje dokumente na procjenu.

LIBELULA d.o.o.

T: +385 1 5515 680

M +385 98 477 042

Email: info@libelula.hr

Kneza Višeslava 12, HR-10 000 Zagreb

Izjavu o zaštiti osobnih podataka možete pročitati ovdje.