bez ovjere ili ovjereni od strane sudskog tumača

PRIJEVODI

usluge prevođenja za talijanski i španjolski jezik

Ovjereni (službeni) pisani prijevod jest prijevod ovjeren pečatom, potpisom i izjavom sudskog tumača.

Sudski tumač jest osoba imenovana od Županijskog suda za jedan ili više jezika kako bi svojim pečatom i izjavom imala ovlaštenje potvrditi istovjetnost pisanog prijevoda s izvornikom dokumenta općeg ili stručnog karaktera.

Potvrda sudskog tumača potrebna je za sljedeće tekstove –  rodni listovi, vjenčani listovi, smrtni listovi, presude, sudska rješenja, svjedodžbe, diplome, prijepisi ocjena, potvrde o nekažnjavanju, potvrde o prebivalištu, potvrde o dohotku, zdravstvenom osiguranju ili mirovini, punomoći, osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole, izvatci iz sudskog registra, cjelokupna natječajna dokumentacija, potvrde tehničke ispravnosti uređaja i brojni drugi službeni dokumenti.

Pismeno prevođenje bez ovjere obuhvaća prijevode materijala poput: web stranica, turističkih vodiča, brošura, dopisa, stručne literature iz područja ekonomije, financija, medicine, prava itd.

CIJENE PRIJEVODA

Cijena se formira nakon procjene količine teksta, ovisi o jeziku s kojeg i na koji se prevodi te eventualno o hitnosti isporuke prijevoda. Najmanja obračunska jedinica jest kartica pisanog teksta (1500 znakova bez razmaka), a kod usmenog prevođenja najmanja je obračunska jedinica 1 sat.

Kontaktirajte nas na info@libelula.hr
ili nazovite na +385 (0) 1  5515 680
Ponudu možete zatražiti i putem donjeg formularagdje možete i poslati svoje dokumente na procjenu.

 

LIBELULA d.o.o.

T: +385 1 5515 680

M +385 98 477 042

Email: info@libelula.hr

Kneza Višeslava 12, HR-10 000 Zagreb

Izjavu o zaštiti osobnih podataka možete pročitati ovdje.