Zaštita osobnih podataka – GDPR

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

LIBELULA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu , Kneza Višeslava 12 vodi brigu o privatnosti i zaštiti podataka korisnika naših usluga kao i posjetitelja naših web stranica. Prikupljamo najmanju moguću količinu osobnih podataka te ih koristimo isključivo za svrhu za koju su prikupljeni i o čemu ste Vi informirani, odnosno prikupljamo samo nužne, osnovne podatke koji su potrebni za ispunjenje naših obveza. Također informiramo korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima naših usluga strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Voditelj obrade osobnih podataka Libelula d.o.o., Kneza Višeslava 12, 10 000 Zagreb.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet klijenta (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa stanovanja i sl.). Osobne podatke isključivo prikupljamo radi pružanja traženih usluga i što bržeg i lakšeg odgovaranja na upite korisnika. Prikupljamo samo one podatke čija je obrada nužna za pružanje ugovorene usluge.

Prilikom pregledavanja web stranice Libelula d.o.o. ne prikuplja Vaše osobne podatke kao što su osobno ime ili kontakt podaci.

Pri posjeti našoj web stranici, alat GA može prikupiti informacije o vašem računalu kao što je vaša IP adresa, operativni sustav i vrsta preglednika za korisničku analizu, te je moguće dobiti informacije o vašoj općoj internetskoj upotrebi pomoću kolačića, koji  pomažu poboljšati našu web stranicu i pružiti bolju i personaliziranu uslugu. Postavke kolačića možete mijenjati u internetskom pregledniku koji koristite a iste možete i onemogućiti.

Libelula d.o.o. koristi sve potrebne postupke zaštite kako bismo spriječili neovlašteni pristup osobnim podacima, te jamčili sigurnost podataka. Osobne podatke ne prosljeđujemo trećim stranama osim ako je to potrebno za pružanje usluge ili zakonski uvjetovano. Osobni podaci pohranjuju se u skladu sa zakonskim propisima koji se primjenjuju za pojedinu vrstu dokumentacije, odnosno do opoziva korisnika. 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja odnosno želite uvid u podatke koji su o Vama pohranjeni i na koji način, pravo na ažuriranje tih podataka, kao i pravo na prigovor ili povlačenje privole slobodno nas kontaktirajte na:

Libelula d.o.o.
Kneza Višeslava 12
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 5515 680
Email: info@libelula.hr